ติดต่อเรา

สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ถนนนริศร    อำเภอเมือง

จังหวัดภูเก็ต    83000

 

โทร. (076) 354035 - 6

โทรสาร . (076) 354036

E - Mail : phuket@mol.go.th

เว็บไซต์ : http://www.phuket.mol.go.th