รีเซฟชั่น

เพศ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ป.ตรี
สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
บุคลิกภาพ ดี มีความมั่นใจ
รับสมัครพนังงานประจำ หญิง
ทดลองงาน 4 เดือน
มีที่พัก ประกันสังคม สวัสดิการ รถรับส่งพนักงาน อาหาร 2 มื้อ ชุดยูนิฟอร์ม

บ.ภูเก็ตยรรยง จำกัด
โทร.076-371600 Fax.076-371649

ประกาศ ณ วันที่: 
12 มกราคม 2559