สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่แก่ประชาชน ในโครงการ อบจ.สัญจร ที่บริเวณวัดสว่างอารมณ์ ตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต

 

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 นางสาวณฐยา พันธ์พงศ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดภูเก็ต  ได้มอบหมายให้ นายนราธิป ตาปิน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต  ออกให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่ จ.ภูเก็ต  ในโครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ ประจำปี 2561” โดยมี นายประกอบ วงศมณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการเปิดโครงการ  พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต คณะเทศบาลตำบลราไวย์ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน   และประชาชนเข้าร่วม  ณ บริเวณวัดสว่างอารมณ์ (วัดราไวย์) ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต