สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต และสมาชิกชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมงาน "วันคนพิการ" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

 วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น.
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต และสมาชิกชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดภูเก็ต 
 ร่วมงานวันคนพิการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้
ซึ่งทางสำนักงานแรงงานจังหวัดและสมาชิกอสร.จังหวัดภูเก็ต ได้นำอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร 
มาให้บริการ สร้างความสุขให้แก่คนพิการและประชาชนผู้ที่มาร่วมงาน ประมาณ 500 คน