สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ กระทรวงแรงงานประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 1/2562

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 13.30น.

สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ

กระทรวงแรงงานประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์