สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ตร่วมบูรณาการออกตรวจเรือประมงในทะเล แก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตอบสนองความยั่งยืนในการจัดการทรัพยากรประมงในทะเล