สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการ Kick off เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”

วันนี้ 9 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณสนามชัย อำเภอเมืองภูเก็ต สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ได้เข้าร่วมโครงการ Kick off เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” 

โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ

ทั้งนี้ ทางด้านสำนักงานแรงงานได้นำขยะที่ทำการแยกไว้มาร่วมกิจกรรมอีกด้วย