โครงสร้างบุคลากร

                                                     

                                                           (ว่าง)

                                                Workers in Phuket

 

 

                                                                          

 

            Skilled workers and academics (blank)                academics, labor specialist (blank).

 

                                                                 

           Mr.Jukkapomg  Chalemchawalit                                                            Ms. Duangduen   Witeevai

                 Operating labor scholars                                                  . Officer of finance and accounting expertise.

 

 

                                                                            

            Ms.wadsana   Kitpasert                                                        Mr.Chaiya   Inporm

              Official type layer 3                                                                People drive.

 

                                                                             

              Ms.Jintana  jaihan                                                           Ms.Rattikan  Jareanrat

         Officers shared service center                                                     Datacenter staff.